• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх цагдаагийн авто эргүүлийн чиглэл, байршлыг танилцуулж байна

2014-08-01
Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх цагдаагийн авто эргүүлийн чиглэл, байршлыг танилцуулж байна

Нийслэлийн хэмжээнд цагдаагийн авто эргүүлийн хариуцах нутаг дэвсгэр /хороо/, зогсох цэгийн байршлыг дэлгэрэнгүй хүргэж байна.

 

Эндээс үзнэ үү.