• Нүүр хуудас
 • Системүүд
 • Харьяа нэгжүүд
 • Холбоо барих
 • Асуулт хариулт
 • Иргэний хяналт

Цагдаагийн хэсгийн байр /кобан/-ны тухай

2014-07-10

Цагдаагийн хүрээнд 2014 онд нийт 23 кобан орон нутгаас тендер зарлан улсын төсвөөс санхүүжүүлж барихаас одоогоор 21 кобаны гүйцэтгэгчийг шалгаруулж гэрээ хийн барилгын ажил явагдаж байна. Үүнд:

 • Булган аймгийн Сэлэнгэ суманд баригдах кобаны тендерийг 2014-03-17 өдөр үнийн санал авах урилга зарлаж НАЦУ ХХК, Зэдра мичид ХХК, Арвин Сүлжээ ХХК гэсэн 3 компани материала ирүүлж 2014-03-25-нд тендер зарласан. 2014-03-25 үнэлгээний хорооны хурлын шийдвэрээр “Зэдра -Мичид” ХХК –г сонгон шалгаруулав.
 • Ховд аймгийн Ховд суманд баригдах цагдаагийн кобаны тендерийг харьцуулалтын аргаар явуулахаар 2014-02-03 өдөр олон нийтэд зарласан. Тендерт оролцохоор “Дабль сервис” ХХК, “Мөнхбаян-Эрдэнэ” ХХК-иуд үнийн санал ирүүлсэн. 2014-02-11-ний өдөр үнэлгээний хороо тендер нээж 2 компанийн саналыг хэлэлцээд “Дабль сервис” ХХК-г сонгон шалгаруулж гэрээ хийсэн. Одоогийн  байдлаар барилгын ажил явагдаж байна.
 • Архангай аймгийн Хангай суманд баригдах цагдаагийн кобаны тендерийг харьцуулалтын аргаар урилгыг 2014-01-23ны өдөр зарлаж 2014-02-03ны өдөр тендерийн нээлт хийхэд гурван компани буюу Гурван тамир ХХК,  Бибор ХХК, Цагаан Сүмбэр ХХК саналаа ирүүлж Гурван тамир ХХК шалгарч барилгын ажил гүйцэтгэж дуусаад хүлээлгэж өгөөд  байна.
 • Говь-Алтай аймгийн Гуулин тосгон, Баянтоорой тосгонд баригдах цагдаагийн кобан барих тендерийг 2014-02-07-нд урилга хүргүүлсэн. 2014-02-15нд тендерийн хорооны хуралаар нээж “Дуурсах-Алтай” ХХК тендерийн материал ирүүлж сонгон шалгаруулалтыг үзүүлэлтүүд хангаж шалгараад Гуулин тосгоны барилгын ажил явагдаж байна. Баянтоорой тосгоны барилгын ажил түр зогсоод байгаа. Учир нь энэ тосгон нь төв суурин газраас алслагдмал учир барилгын ажил гүйцэтгэхэд тээврийн зардал өндөр батлагдсан төсөвт багтахгүй байгаа тул орон нутгийн төсвөөс хөрөнгө шийдүүлж ажилаа үргэлжлүүлэхээр ажиллаж байна. 
 • Дорноговь аймгийн Эрдэнэ суманд баригдах цагдаагийн кобан барих ажилын тендерийг 2014-02-10-ны өдөр үнийн санал авах урилга 4 компанид хүргүүлсэн.  2014-02-17-нд тендерийг нээхэд “Энержи дарагон” ХХК, “Говь баян нуур” ХХК, “UNTN” ХХК-иудаас албан ёсоор хариу ирүүлсэн, харин “Хос шугам” ХХК ямарч хариу ирүүлээгүй байна. Тендерийн үнэлгээний хорооны нэгдсэн дүгнэлтээс “UNTN” ХХК шалгарч барилгын ажила гүйцэтгэж дуусаад хүлээлгэж өгөөд байна.
 • Завхан аймгийн Асгат суманд баригдах цагдаагийн кобаны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерийн урилгыг 2014-02-26нд нийтэлсэн. 2014-03-05-нд тендер нээхэд Зэмбэтдөрвөлжин ХХК, Цагаансээр ХХК, Жаргалант Эх булаг ХХК гэсэн 3 компани тендер ирүүлснээс Цагаансээр ХХК тендерийн хорооны хуралдааны нэгдсэн дүгнэлтээр шалгарч барилгын ажил гүйцэтгэж байна.
 • Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын Бичигтийн боомтод баригдах цагдаагийн кабоны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерийг 2014-03-10-ны өдөр нээж Мөнхийн гэгээвч ХХК, Гэгээн харваах ХХК, Бүлээн даваа ХХК, Мон марс ХХК-уудад 2014-03-17-нд тендерийн санал ирүүлэх урилгыг хүргүүлсэн. 2014-03-17-нд тендерийн нээлтэнд Мөнхийн гэгээвч ХХК, Мон марс ХХК тендерийн материал ирүүлсэн. Ирүүлсэн тендерээс Мөнхийн гэгээвч ХХК сонгон шалгаруулалтанд тэнцэж одоогийн байдлаар барилгын ажил хийгдэж байна.
 • Өмнөговь аймгийн Ханхонгор суманд баригдах цагдаагийн кобаны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерийг 2014-03-13-нд зарлаж 2014-04-14нд нээхэд “Азбилэгтэй” ХХК, “Галтууд” ХХК-с санал ирснээс тендерийн үнэлгээний хорооны нэгдсэн дүгнэлтээр “Азбилэгтэй” ХХК шалгарсан боловч ажилаа гүйцэтгэх боломжгүй болж “Галтууд” ХХК одоогоор барилгын ажилыг гүйцэтгэж байна.
 • Өвөрхангай аймгийн Бүрд суманд баригдах цагдаагийн кобаны барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерийг 2014-02-11-ний өдөр тендерийн нээлт хийхэд “Ирээдүй Энержи” групп, “Эсүүжин трейд” ХХК, “Өндөр хайрхандулаан” ХХК, “Халзан Хайрхан” ХХК зэрэг 4 компани материал ирүүлснээс “Халзан Хайрхан” ХХК-г сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг хийж гүйцэтгээд хүлээлгэн өгөөд байна.
 • Хэнтий аймгийн Биндэр суманд улсын төсвийн 2014 оны хөрөнгө оруулалтаар баригдах цагдаагийн хэсгийн төлөөлөлчийн кобан барилгын тендерийг 2014 оны 03-р сарын 10-ны өдөр 5 аж ахуй нэгжид урилга хүргүүлсэн. 2014-03-17-нд тендерийг нээхэд 3 байгууллага буюу “Иза-Аз” ХХК, ”Баялаг хурах” ХХК, ”Мөнххутаг” ХХК тендерийн материал ирүүлснээс тендерийн хорооны нэгдсэн дүгнэлтээр “Мөнххутаг” ХХК-г шалгаруулж гэрээ байгуулан барилгын ажилыг гүйцэтгэж байна.
 • Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд улсын төсвийн 2014 оны хөрөнгө оруулалтаар баригдах цагдаагийн хэсгийн төлөөлөлчийн кобан барилгын ажлыг гүйцэтгэх  2014-04-11-ний өдөр зарлаж 2014-04-23-ны өдөр тендерийн нээлтэнд “Доц” ХХК санал ирүүлсэн. Үнэлгээний хороо тус компанийн ерөнхий нөхцөл, санхүүгийн болон техникийн чадвахийг үнэлж, шаардлага хангасан тендер ирүүлсэн гэж үзэн гэрээ байгуулж барилгын ажил явагдаж байна.
 • Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур болон Жавхлант сумдад баригдах цагдаагийн хэсгийн кобан барих  тендерийн урилгыг 2014-03-26-ний өдөр нээлттэй зарласан. 2014-03-31нд тендерийн нээлтэнд “Түмэн засал” ХХК, “Өндөр цант” ХХК материал ирүүлснээс үнэлгээний хорооноос тухайн 2 компанийг 2 суманд тус тус барилгын ажил гүйцэтгэхээр шийдьэрлэсэн боловч “Түмэн засал” ХХК ажила гүйцэтгэх боломжгүй болсон тул тус аймгийн 2 кобаныг “Өндөр цант” ХХК гүйцэтгэж байна.
 • Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр суманд баригдах цагдаагийн хэсгийн кобан барих тендерийн урилгыг 2014-02-03-ний өдөр нээлтэй зарлаж, “Урагшлах” ХХК, “Мөнх-Өргөө” ХХК, “Ган” ХХК нарт үнийн санал ирүүлэх урилга хүргүүлсэн. 2014-02-10-ний өдөр тендерийн нээлтэнд “Урагшлах” ХХК, “Мөнх Өргөө” ХХК материал ирүүлсэн. Тендерийн хорооны хурлын дүгнэлтээс “Мөнх-Өргөө” ХХК шалгаруулсан байна. Уг компани нь барилгын ажилаа гүйцэтгээд хүлээлгэж өгөөд байна.
 • Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул суманд баригдах хэсгийн төлөөлөгчиын кобаны барилгын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах “Хөвсгөл Мичид” ХХК, “Эн Эйч Жи” ХХК, “Галт шахай” ХХК  зэрэг компаниудад урилга хүргүүлснээс “Хөвсгөл Мичид” ХХК материал ирүүлсэн. 2014-02-10-ны өдөр тендерийн нээлт хийж “Хөвсгөл Мичид” ХХК-г шалгаруулж барилгын ажилыг гүйцэтгээд хүлээлгэж өгөөд байна.