• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Залруулга

2020-03-19
Залруулга

 

Иргэн Ц.Амарболдыг “Монгол Улсад худалдаалахыг хориглосон эмийг шалган нэвтрүүлэх боомтоор импортолсон, бусдад худалдсан” гэх хэрэгт холбогдуулан шалгахаар цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах санд зарласан юм.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад Ц.Амарболд нь дээрх хэрэгт холбогдолгүй болох нь тогтоогдсон тул эрэн сурвалжлалтыг зогсоож, залруулга хүргэж байна.

Жич: Цагдаагийн байгууллагаас дээрх эрэн сурвалжлах мэдээллийг олон нийтийн цахим сүлжээнд нийтлээгүй болно.