• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ, ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АЛБА 2019 ОНЫ АЖЛАА ДҮГНЭЖ, ШИЛДГҮҮДЭЭ ТОДРУУЛЛАА

2019-12-24
НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ, ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ  ХАНГАХ АЛБА 2019 ОНЫ АЖЛАА ДҮГНЭЖ, ШИЛДГҮҮДЭЭ ТОДРУУЛЛАА

Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны 2019 оны үйл ажиллагааны тайлангийн хурал зохион байгуулагдлаа.

Тус албанаас Цагдаагийн ерөнхий газраас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтын шалгуур үзүүлэлтийг хангах, Цагдаагийн ерөнхий газар болон албаны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний тайланг алба хаагчдад танилцуулав.

Хурлын үеэр гудамж, талбай, олон нийтийн бусад газарт хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны хэм хэмжээний актаар тогтоосон дүрэм, журмыг сахиулах, хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчин, нийгэм, улс орны эрх ашигт ноцтой хор уршиг, хохирол учруулж болзошгүй аюулыг арилгах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвх зүтгэл, үр бүтээл гарган ажиллаж, улиран одож буй 2019 онд ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэжлийн ур чадвараар хамт олноо хошуучилсан ажилласан алба хаагчдыг шагнаж, урамшуулсан юм.

Хөдөлмөрийн тэргүүний алба хаагчид

- “Хөдөлмөрийн тэргүүний удирдах ажилтан”-аар Дундговь аймаг дахь Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Т.Розон;

- “Хөдөлмөрийн тэргүүний хамт олон”-оор цагдаагийн хошууч Г.Ганбаяр даргатай Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн газрын хоёрдугаар хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг;

- “Хөдөлмөрийн тэргүүний алба хаагч”-оор тус албаны Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах газрын ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Н.Ганхүү;

- “Хөдөлмөрийн тэргүүний хэв журмын цагдаа”-аар Архангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын Их-Тамир сум дахь цагдаа, цагдаагийн ахлагч Ч.Алтанзул;

Ажил, мэргэжлийн шилдэг алба хаагчид

- “Ажил мэргэжлийн шилдэг хэсгийн байцаагч”-аар Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн газрын нэгдүгээр хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Х.Наранбаатар;

- “Ажил мэргэжлийн шилдэг эргүүлийн офицер”-оор Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн газрын хоёрдугаар хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн эргүүлийн офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ө.Батсайхан;

- “Ажил мэргэжлийн шилдэг эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байрны эмч”-ээр Тээврийн цагдаагийн албаны Төмөр зам дахь Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байрны эмч, цагдаагийн ахмад Ж.Мөнхтуяа;

- “Ажил мэргэжлийн шилдэг эргүүлийн цагдаа”-аар Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын хоёрдугаар хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн хороо хариуцсан цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч А.Бадамсэд;

- “Ажил мэргэжлийн шилдэг цагдаа-жолооч”-оор тус албаны Эргүүл, хамгаалалтын газрын Дипломат байгууллага, банк хамгаалах хэлтсийн цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Хүрэлчулуун;

- “Ажил мэргэжлийн шилдэг харуул, хамгаалалтын цагдаа”-аар Баянхонгор аймаг дахь цагдаагийн газрын Монгол банкны гэрээт цагдаа, цагдаагийн сургагч ахлагч З.Мөнхбаатар;

- “Ажил мэргэжлийн шилдэг цагдаа”-аар тус албаны Хүрээлэн буй орчны хяналтын хэлтсийн цагдаа-зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Гантулга;

- “Ажил мэргэжлийн шилдэг олон нийтийн цагдаагийн ажилтан”-аар Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн газрын гуравдугаар хэлтсийн Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан Л.Бадамханд.

Ажил мэргэжлээрээ бусдыгаа хошуучлан ажилласан алба хаагчдынхаа цаашдын ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсье.