• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Замын хөдөлгөөнд соёлтой “Дураараа биш Дүрмээрээ” оролцъё

2019-10-25
Замын хөдөлгөөнд соёлтой “Дураараа биш Дүрмээрээ” оролцъё

Соёл соёл гэж маш их ярих юм. Гэвч энэ гадаадын соёлоо яагаад Монгол Улсдаа хэрэгжүүлж болохгүй гэж. Бүх зүйл маш энгийн зүйлсээс эхлэдэг шүү дээ. Хүний хөл дээр санамсаргүй гишгэхдээ, яарч явахдааа хэн нэгнийг түлхэхдээ, олон нийтийн газар утсаар чанга ярихдаа уучлаарай гэдэг үгийг хэлэхдээ юунаас ч ичих хэрэггүй.

Мөн энэ соёлыг замын хөдөлгөөнд нэвтрүүлэхгүй бол хэрээс хэтэрч байна боддог. Юу гэхээр бид замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дуут дохиог замбараагүй ихээр хэрэглэж байна, бусад тээврийн хэрэгслийн жолоочийг үл хүндэтгэж, замын хөдөлгөөнд ганцаараа орж байгаа мэт хурд хэтрүүлэх, эгнээ байрыг маш ихээр сэлгэх тохиолдлууд гарч байдаг.

Дуут дохиог ихээр хэрэглэх нь сонсгол болон бусад хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүмүүсийг гэнэтийн цочролд оруулах зэрэг хор хөнөөл бий. Харин бусад хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүмүүсийг хүндлээгүйгээс болоод үл ойлголцол, зам тээврийн осол гарах, хэн нэгний эд хөрөнгө бүр цаашлаад амь насанд хүрэх зэрэг гэнэтийн зүйл тохиолдохыг үгүйсгэхгүй. Мөн хот суурин болон хөдөө орон нутагт явах хурдны дээд хязгаарыг зааж өгсөн нь ч учиртай. Хурд хэтрүүлсэн тохиолдолд жолоочийн самбаачлах хугацаа буурдаг, эгнээ байрыг ихээр сэлгэх нь зам тээврийн осол гарах томоохон шалтгаан нөхцөл болдог.

Ганцхан хүний буруутай үйлдлээс болж хэд хэдэн хүн амь нас, эд хөрөнгөөрөө ч хохирох тохиолдол гардаг. Энэ хүний буруутай үйлдэл ганцхан соёлгүй бүдүүлэг зангаас нь үүдэн гардаг нь харамсалтай юм.

Соёл гэдэг нь хүний байнгын, идэвхтэй, чөлөөт үйл ажиллагааны үр дүнд бий болж уламжлагдаж байдаг хэм хэмжээ, итгэл үнэмшил, билэг тэмдэг, үнэт зүйлсийн цогц, хүний хөгжсөн түвшин юм. Хүмүүнлэгийн хувьд соёлын нэг мэдрэмж хувь хүний ​​шинж чанар гэж үзэхэд урлаг, шинжлэх ухаан, боловсрол, ёс зүй гэх мэт нарийн түвшний боловсронгуй түвшинг бий болгодог.

Үүнээс үзэхэд хүн хүний мэдлэг, авъяас чадвар өөр өөр хэдий ч хүн ганцхан хүн чанартай хүнлэг байхад соёлыг түгээх юм.

Соёл мэндлэхээс, цаг барихаас, дугаарт зогсож үйлчэхээс, автомашинаа зөв байрлуулж хөдөлгөөнд зөв оролцохоос, шүлс, хогоо хаягхгүй байхаас эхэлнэ.

Соёлыг түгээж автозамын түгжрэл, зам тээврийн ослоос урьдчиан сэргийлье.

Бид соёлыг түгээнэ.