• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Баянхонгор аймаг дахь цагдаагийн газар албаны бэлтгэлийн танхимтай боллоо

2019-10-17
Баянхонгор аймаг дахь цагдаагийн газар албаны бэлтгэлийн танхимтай боллоо

Цагдаагийн алба хаагчдын дунд нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлж, тэдний бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах, албаны спортыг хөгжүүлж, албаны бэлтгэлийг хангах, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх,бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор Баянхонгор аймаг дахь цагдаагийн газар “Албаны бэлтгэлийн танхим”-ыг барих ажлыг зохион байгуулж 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулсан байна.

 Энэхүү “Албаны бэлтгэлийн танхим” нь орон нутгийн Цагдаагийн газар, хэлтсийн хэмжээнд анх удаа баригдаж байгаа гэдгээрээ онцлог юм.