• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Дотоодын цэргийн штабын зөвлөлийн гишүүд улсын онц чухал обьектуудын нөхцөл байдалтай танилцлаа

2019-05-30
Дотоодын цэргийн штабын зөвлөлийн гишүүд улсын онц чухал обьектуудын нөхцөл байдалтай танилцлаа

Дотоодын цэргийн штабын дарга, даргын зөвлөлийн гишүүд Дотоодын цэргийн 05, 805 дугаар ангийн хамгаалалтад байгаа улсын онц чухал объектуудын хамгаалалтын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцаж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулан, хамгаалуулагч байгууллагын удирдлагатай  ажил хэргийн уулзалтыг зохион байгууллаа.

Энэ үеэр объектын хамгаалалтыг боловсронгуй болгох, харуулын бүрэлдэхүүний албан үүрэг гүйцэтгэх нөхцлийг сайжруулахад чиглэсэн ажил, арга хэмжээг хамтран тодорхойлох зорилгоор 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн хуваарийн дагуу улсын онц чухал объектыг хамгаалалтын үйл ажиллагаатай танилцсан юм.