• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

"Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг" видео хичээл

2019-05-27

Хансс-Зайделийн сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи хамтран хуульчдад зориулж эрх зүйн зарим тулгамдсан сэдвийг хөндсөн “Видео сургалт” хөтөлбөрийг энэ онд хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Энэхүү цуврал сургалтын эрүүгийн эрх зүйн сэдвээрхи эхний хичээлийг та бүхэнд толилуулж байна. Хичээлийг доктор, дэд профессор Д.Бадам, хуульч Т.Өсөхбаяр нар боловсруулсан болно.

Сургалтын агуулга, хэлбэрийн талаарх санал хүсэлтээ akad-RB@hssmongolia.mn болон нийтийн сүлжээн дэхьhttps://www.facebook.com/HSFMongolia хаягаар ирүүлнэ үү. 

   Эрүүгийн эрх зүйн 4-р хичээлийн агуулга:

- Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн ойлголт, шинж

- Гадаадын зарим улс орны эрх зүйн зохицуулалт

- Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийг зүйлчлэхэд анхаарах зарим асуудал

- Хяналтын асуулт