• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

"Захиргааны актад гомдол, нэхэмжлэл гаргах хөөн хэлэлцэх хугацаа" видео хичээл

2019-05-27

Хансс-Зайделийн сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи хамтран хуульчдад зориулж эрх зүйн зарим тулгамдсан сэдвийг хөндсөн “Видео сургалт” хөтөлбөрийг энэ онд хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Энэхүү цуврал сургалтын эрүүгийн эрх зүйн сэдвээрхи эхний хичээлийг та бүхэнд толилуулж байна. Хичээлийг доктор, дэд профессор Д.Бадам, хуульч Т.Өсөхбаяр нар боловсруулсан болно.

Сургалтын агуулга, хэлбэрийн талаарх санал хүсэлтээ akad-RB@hssmongolia.mn болон нийтийн сүлжээн дэхьhttps://www.facebook.com/HSFMongolia хаягаар ирүүлнэ үү. 

Захиргааны эрх зүйн сэдвээр бэлтгэн хүргэж буй 3 дугаар хичээлээр захиргааны актын эсрэг гаргах гомдол, нэхэмжлэлийн хөөн хэлэлцэх хугацаа гэсэн сэдвийг хөндлөө.