• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

"Гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа" видео хичээл

2019-05-27

Хуульчдад зориулсан видео хичээл: Эрүүгийн эрх зүй, №1

Хансс-Зайделийн сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи хамтран хуульчдад зориулж эрх зүйн зарим тулгамдсан сэдвийг хөндсөн “Видео сургалт” хөтөлбөрийг энэ онд хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Энэхүү цуврал сургалтын эрүүгийн эрх зүйн сэдвээрхи эхний хичээлийг та бүхэнд толилуулж байна. Хичээлийг доктор, дэд профессор Д.Бадам, хуульч Т.Өсөхбаяр нар боловсруулсан болно.

Сургалтын агуулга, хэлбэрийн талаарх санал хүсэлтээ akad-RB@hssmongolia.mn болон нийтийн сүлжээн дэхь  https://www.facebook.com/HSFMongolia хаягаар ирүүлнэ үү.