• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Сургалт зохион байгуулж, гэрчилгээ гардууллаа

2019-05-14
Сургалт зохион байгуулж, гэрчилгээ гардууллаа

Цагдаагийн ерөнхий газар Авлигатай тэмцэх газартай хамтран Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагуудын  хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг  зохион байгуулж, сургалтад хамрагдсан алба хаагчдад гэрчилгээ гардууллаа.