• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Гэмт хэргийн 83.3 хувийг өмчлөх эрхийн эсрэг болон хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг эзэлж байна

2019-05-01
Гэмт хэргийн 83.3 хувийг өмчлөх эрхийн эсрэг болон хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг эзэлж байна

Гэмт хэргийн статистик мэдээ, түүнд хийсэн судалгааны дүнгээс үзвэл манай улсад бүртгэгдэж буй нийт гэмт хэргийн 80 гаруй хувийг Өмчлөх эрхийн эсрэг /хулгайлах, дээрэмдэх, залилах гэх мэт/, Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй   байдлын эсрэг гэсэн Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 2 бүлэгт заасан гэмт хэрэг эзэлж байна.

 

Сүүлийн 5 жилд Улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 76.6 – 88.3 хувийг дээрх хоёр төрлийн гэмт хэрэг тогтмол эзэлж байгаа талаар Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны мэдээлэлд дурджээ.

2019 оны эхний 4 сарын байдлаар дээрх 2 төрлийн гэмт хэрэг нийт гэмт хэргийн бүтцэд дараах хувийг эзэлж байна.