• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

“Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх” төслийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа

2018-10-24
“Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх” төслийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа

Нийслэлийн цагдаагийн газраас НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэй хэрэгжүүлж буй “Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх” төслийн хүрээнд нийслэлийн дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдийн гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан алба хаагч нарт мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулж байна.

Энэхүү сургалтаар гэр бүлийн орчин дахь хүүхэд хамгаалал, хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ, хүчирхийллийн хохирогч хүүхдүүдтэй холбоотой гэмт хэрэг, зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хэрхэн хамтран ажиллах зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд цагдаагийн 87 алба хаагчдыг чадавхижуулах юм.