• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Цагдаагийн байгууллагын сургагч багш алба хаагч нар зөвлөгөөн зохион байгууллаа

2014-04-03
Цагдаагийн байгууллагын сургагч багш алба хаагч нар зөвлөгөөн зохион байгууллаа

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 104 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Цагдаагийн байгууллагын 2014 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө"-ний дагуу цагдаагийн алба хаагчдын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадваржуулах сургалтууд 2014-02-24-өөс эхлэн сургалт дадлагын төвд зохион байгуулж байна.Сургалтын төлөвлөгөөний хүрээнд зохион байгуулагдах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны мэргэшүүлэх болон ур чадвар, зорилтот сургалтуудыг явуулах сургагч багш нар зөвлөгөөн зохион байгууллаа. Энэ үеэр сургалт дадлагын төвийн удирдлагууд цашшид зохион байгуулагдах сургалтыг чанар, үр дүнтэй явуулах анхаарах асуудлуудын талаар зөвлөмж өгсөн юмаа