• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЦЕГ-ын гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн хамтран зөвлөгөөн зохион байгууллаа.

2014-04-01
ЦЕГ-ын гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний  хүрээлэн хамтран зөвлөгөөн зохион байгууллаа.

ЦЕГ-ын гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар, шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн хамтран цагдаагийн алба хаагч нарыг хамруулан зөвлөгөөн зохион байгууллаа.
Гэмт хэргийг илрүүлэхэд шинжлэх ухааны ололт, орчин үеийн техник технологи ашиглах, хэргийн газрын үзлэгээр ул мөр, баримт сэлт илрүүлэх, цуглуулах, бэхжүүлэх болон харьцуулах шинжилгээ, адилтгал хийхэд учирч байгаа саад бэрхшээлийн талаар харилцан мэдээлэл солилцох, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилготой энэ зөвлөгөөнд алба хаагчид санал бодлоо солилцлоо.