• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

"КАМЕРЖУУЛАЛТ" НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

2018-04-05

Тус цагдаагийн газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс 60 сая төгрөгийн шагналын сантай “Камержуулалт-2” болзолт уралдааны үр дүн, ач холбогдлын талаар ОСНААУГ-ын харьяа Баруун түгээх төвийн удирдлага, инженер техникийн 160 гаруй ажилтнууд мэдээлэл өгч, Орон сууцны контор, болон сууц өмчлөгчдийн холбоо, хөршийн хяналтын бүлэг, хорооны Засаг даргын ажлын албадад хүргэх талаар тайлбарлан 65 ширхэг сурталчилгааны зурагт хуудсыг тараажээ.