• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЦАХИМ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШАЛГАЖ, ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛНЭ

2018-02-22
ЦАХИМ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШАЛГАЖ, ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛНЭhttp://www.ub.police.gov.mn/news/contentNews?id=2677&type=57

Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын шалган зааварчлах ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийн дагуу иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шилжүүлэх, шийдвэрлэх, цахим программ хангамж ашиглалтын чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор “Нэгдсэн үйлчилгээний төв”-ийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран “Өргөдөл, гомдлын smartcity программ ашиглах нь” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтад харьяа газар, хэлтэс, төв, дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн өргөдөл, гомдол хариуцсан 15 алба хаагч оролцлоо.