• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ АЙМГИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

2018-02-15
  БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ АЙМГИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

 

 

Тус аймагт 2017 онд 101 хулгайлах гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 30 хэргээр буюу 29.7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Цагдаагийн газрын судалгааны багаас хулгайлах гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, хүчин зүйлсийг судлаж үзэхэд ажилгүйдэл, ядуурал, хүн амын хэт төвлөрөл, иргэдийн сонор сэрэмж, иргэдийн амар хялбар аргаар мөнгө олох сонирхол, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт зэрэг нь хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд нөлөөлсөн гэж үзэв.

 Тус аймаг нь ОХУ-ын БНАлтай улстай 225 км, баруун болон баруун өмнө талаар Алтайн нурууны хяр дагаж БНХАУ-ын ШУӨЗО-ны Алтай аймагтай 450 км, зүүн хойд талаар Увс аймгийн Бөхмөрөн, Ховд сумын нутгаар 165 км, зүүн урд талаар Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн, Ховд, Дуут, Мөнххайрхан, Булган сумдын нутгаар 450 км тус тус хил залган оршдог, жилд дунджаар гадаад, дотоодын 7000-8000 орчим жуулчид ирдэг, аймгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлаас хамаарч хулгайлах гэмт хэргийн гаралт өсөх хандлагатай байна.

 Иймд Цагдаагийн газар, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс санаачлан хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэгдэж байгаа шалтгаан нөхцөлийг арилгах, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор “Хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх дунд хугацааны хөтөлбөр”-ийг боловсруулсан бөгөөд хөтөлбөрийг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн баталлаа.

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэгдэх тодорхой шалтгаан нөхцөл арилж, үйлдэгдэх нөхцөл боломж нь хумигдан иргэд, олон нийтийн оролцоо, хариуцлага нэмэгдэх юм.