• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ, ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АЛБАНЫ ОНЫ ШИЛДГҮҮД ТОДОРЛОО

2017-12-26
НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ, ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АЛБАНЫ ОНЫ ШИЛДГҮҮД ТОДОРЛОО

Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны 2017 оны тайлангийн хурал, сахилгын зөвлөгөөн, оны шилдэг, тэргүүний алба хаагчдыг шалгаруулах үйл ажиллагаа өнөөдөр боллоо.

Тус албаны Хөдөлмөрийн тэргүүний “Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг”-аар цагдаагийн дэд хурандаа Б.Ууганбаяр даргатай Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, Хөдөлмөрийн тэргүүний “Удирдах ажилтан”-аар Өвөрхангай аймаг дахь цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Б.Нямдаваа, Хөдөлмөрийн тэргүүний “Алба хаагч”-аар Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Ж.Бямбасүрэн шалгарлаа.

Мөн Ажил мэргэжлийн шилдэг “Хэсгийн байцаагч”-аар Дорноговь аймаг дахь цагдаагийн газрын Замын-Үүд сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Г.Ууганбаатар,

Ажил мэргэжлийн шилдэг “Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны алба хаагч”-аар Баян-Өлгий аймаг дахь цагдаагийн газрын саатуулах байрны дарга, эмч, цагдаагийн хошууч Х.Нурбек

Ажил мэргэжлийн шилдэг “Хэв журмын цагдаа”-гаар Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн хорооны цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Л.Амарсайхан

Ажил мэргэжлийн шилдэг “Харуулын цагдаа”-аар Хамгаалалтын газрын шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэлтсийн харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч У.Ууганбат

Ажил мэргэжлийн шилдэг “Хамгаалалтын цагдаа”-гаар Хамгаалалтын газрын Төрийн хамгаалалтын хэлтсийн хамгаалалтын цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Ц.Одбаяр

Оны “Онцлох алба хаагч”-аар Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Э.Энхтайван нар шалгарч, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнуулсан юм.

Тус албаны “Баярын бичиг”-ээр Хамгаалалтын газрын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа П.Жаргалсайхан, Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Р.Төмөрбаатар, Дорноговь аймаг дахь цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Түвшинбаяр, Увс аймаг дахь цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Н.Батбаатар, Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтсийн эрүүлжүүлэх баривчлах байрны цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Гантулга, Говь-Алтай аймаг дахь цагдаагийн газрын эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Г.Дарханбат, Архангай аймаг дахь цагдаагийн газрын хэв журмын цагдаа, цагдаагийн ахлагч Б.Халзан, Сэлэнгэ аймаг дахь цагдаагийн газрын эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Б.Алтаншагай зэрэг төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн нийт 45 алба хаагчийг шагнаж урамшуулав.

Тайлангийн хуралд Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Ядамдорж, Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны дарга, цагдаагийн хурандаа Ж.Амгалан, мөн албаны Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Ганзориг, Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Мөнхбаатар нар оролцон тус албанаас 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн болон онцлох ажил, арга хэмжээ, цаашид хэрэгжүүлэх ажлаа дүгнэн ярилцаж, эрхэлсэн ажилдаа идэвх зүтгэл, үр бүтээл гарган бусдыгаа хошуучлан ажилласан оны шилдэг, тэргүүний алба хаагчдад баяр хүргэж, шагнал гардуулсан юм.