• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

2017-11-02
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Төв аймгийн цагдаагийн газраас "Илрүүлэлт-Оргодол", "Бүс"-нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд бүх сумдын нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, эзэнгүй хэргийг илрүүлэх чиглэлээр хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлэн, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааг зохион явууллаа. 

Батсүмбэр сумын нутагт хууль бусаар зэрлэг гахай, Лүн сумын постоор хууль бус тарвага мөн загас, гарал үүслийн бичиггүй мод тээвэрлэж явсаныг тус тус илрүүлэн шалгаж байна