• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТ ЯВУУЛЖЭЭ

2017-05-01
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТ ЯВУУЛЖЭЭ

 

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга, цагдаагийн хурандаа Ч.Болдбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг баталсан удирдамжийн дагуу Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтсийн  үйл ажиллагаанд 2017 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 31-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэлийн шалгалт явуулж үнэлэлт, дүгнэлт өгч шалган зааварчиллаа.

 Өгсөн үүрэгт дурьдагдсан 13 ажил, арга хэмжээ, түүний биелэлт, үр дүнг тооцох 25 шалгуураас

- таван ажлын 8 шалгуурыг маш сайн буюу 90,0-100,0

- долоон ажлын 9 шалгуурыг сайн буюу 80.0-89.0

- таван ажлын 5 шалгуурыг  хангалттай буюу 70.0-79.0

- гурван ажлын 3 шалгуурыг хангалтгүй буюу  60-69  оноогоор үнэлж холбогдох тайлбар хийлээ.

 

Шалгалтын дүнг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хурлаар хэлэлцээд Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтэс нь 2016 онд явуулсан төлөвлөгөөт шалгалтын хүрээнд өгсөн үүргийг 82,6 буюу “Сайн” үнэлгээтэй хэрэгжүүлсэн гэж дүгнэв. Хэрэгжилт 60.0-69.0 хувьтай байгаа 3 ажлын 3 шалгуурыг хангаж ажиллах талаар Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтэс /цагдаагийн дэд хурандаа Б.Батсайхан/-д ажлын чиглэл хүргүүлэв.

 ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС