• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

300 СОНСОГЧ ЭРГҮҮЛИЙН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

2017-04-19
300 СОНСОГЧ ЭРГҮҮЛИЙН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

300 СОНСОГЧ ЭРГҮҮЛИЙН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

Баянзүрх дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, тус дүүрэг дэх Цагдаагийн I, II, III хэлтэс хамтран хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийг татан оролцуулах зорилгоор 1000 иргэний “Эргүүл”-ийг зохион байгуулж байна. Энэ хүрээнд өдөрт 300 сонсогч, оюутан, иргэд цагдаагийн алба хаагчийн хамт эргүүлд гарч байгаа юм.

Өнөөдөр дүүргийн захын хороололд Батлан хамгаалах их сургуулийн 300 сонсогч, суралцагч цагдаагийн алба хаагчийн хамт хэв журмын эргүүлийн үүргийг гүйцэтгэж ажиллаж байна.

Мөн Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургууль, Их Засаг олон улсын их сургууль болон төрийн болон ТББ-ууд уг арга хэмжээг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж, хамтран ажиллахаар болжээ.