• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

АЛБА ХААГЧДЫН СЭТГЭЛЗҮЙН АЛЖААЛ ТАЙЛАХ ӨРӨӨТЭЙ БОЛЖЭЭ

2017-02-03
АЛБА ХААГЧДЫН СЭТГЭЛЗҮЙН АЛЖААЛ ТАЙЛАХ ӨРӨӨТЭЙ БОЛЖЭЭ

АЛБА ХААГЧДЫН СЭТГЭЛЗҮЙН АЛЖААЛ ТАЙЛАХ ӨРӨӨТЭЙ БОЛЖЭЭ

Өмнөговь аймаг дахь Цагдаагийн газар алба хаагчдын онцлог, нөхцөл байдалтай холбогдуулан тэдний ажлын стрессийг бууруулах, сэтгэл зүйн алжаал тайлах өрөөтэй болжээ. Энэхүү өрөөг орон нутгийн дэмжлэгтэйгээр тохижуулан, ашиглалтад оруулсан байна.