• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД С.БЯМБАЦОГТ ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА.

2016-07-29
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД С.БЯМБАЦОГТ ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА.

Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 598 хуулийн 90 гаруй хуулийг цагдаагийн байгууллага хуулиар хүлээсэн үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.

Цагдаагийн байгууллага эрх зүйн орчноо шинэчлэх, үйл ажиллагаагаа олон улсын жишигт хүргэх, алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар, ёс зүй, гэмт хэргийн илрүүлэлтийг дээшлүүлэх, иргэд, олон нийттэй хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр хөгжлийн стратеги хөтөлбөр батлан хэрэгжүүлж байгаа нь хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд үр дүнгээ өгч байгаа юм.

Цагдаагийн алба хаагчийг шинээр бэлтгэх, давтан сургах сургалтын тогтолцоог шинэчилж, шаталсан сургалтаар боловсон хүчнээ бэлтгэдэг хэлбэрт шилжсэн нь алба хаагчдад мэргэжлийн мэдлэг, дадлага олгох, чадваржуулах, мэргэшүүлэх, сургалтын стандартыг гадаад улс, орнуудын жишигт нийцүүлэхэд чиглэсэн үр нөлөөтэй ажил болсон. 

Хөдөө орон нутаг, сумдад үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч нарын ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг сайжруулах ажлын хүрээнд 21 аймгийн 150 суманд 153 хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-ыг барьж ашиглалтад оруулсан бөгөөд 2016 онд 1.7 тэрбум төгрөгөөр 12 аймгийн 21 сумдад барьж ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Тус кобаны барилгууд баригдсанаар Монгол Улсын хэмжээнд бүх суманд хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-аар 100 хувь хангагдсан талаар цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлагууд сайд С.Бямбацогтод танилцууллаа.

2016 оны эхний 6 сарын байдлаар 14962 гэмт хэрэг, 479484 зөрчил бүртгэгдсэнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад гэмт хэрэг 107 нэгжээр буюу 0.7 хувиар өсч,  захиргааны зөрчил 185103 нэгжээр буюу 27.9 хувиар буурсан байна.

Гэмт хэргийн улмаас 5690 хүн гэмтэж, 413 хүн нас барсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс гэмтсэн хүний тоо 54 буюу 1.0 хувиар өсч, нас барсан хүний тоо 100 буюу 19.5 хувиар буурсан талаар ч бас танилцуулж, харилцан санал солилцсон юм.