• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЦЕГ-ын дэргэдэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн тогтоол

2013-11-06
ЦЕГ-ын дэргэдэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн тогтоол

2013 оны 10 дугаар сард явагдсан мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг "Цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалт"-д бүртгэсэн Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2013 оны 18 дугаар тогтоолыг нийтэлж байна.
Энэхүү жагсаалт нь Төрийн бусад байгууллагад ажилд орох баталгаа болохгүй гэдгийг анхаарна уу

Тогтоолын хавсралтыг татах