• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Ч.САЙХАНБИЛЭГ БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2016-04-28
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Ч.САЙХАНБИЛЭГ БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Ч.САЙХАНБИЛЭГ БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг Баян-Өлгий аймагт ажиллах үеэрээ Цагдаагийн газрын Хяналтын камерийн нэгдсэн төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж, үр дүнтэй ажиллаж байгаа талаар онцолсон юм.

Тус цагдаагийн газар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 2016 оны эхний 03-н сарын байдлаар гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 617 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт хүлээн авсан гомдол, мэдээллийн 553-г шийдвэрлэсэн. Үүнээс гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 223-г хүлээн авч, 180 буюу 80.7 хувийг хуулийн анхны хугацаанд, 43 буюу 19.3 хувийг 6-19 хоногт тус тус шийдвэрлэж, үлдсэн 64 гомдол мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь шалгаж байна.

Нийт хүлээн авсан гомдол, мэдээллийн 146-г нь эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналаар прокурорт хүргүүлж, 71-н гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 6 гомдол, мэдээллийг эрүүгийн хэрэгт нэгтгэн шалгаж, 19 гомдол мэдээллийг харъяаллын дагуу шилжүүлж, 305 материалд захиргааны арга хэмжээ авч, 6 гомдол, мэдээллийг бусад байдлаар шийдвэрлэсэн.
Гэмт хэргийг ангиллаар нь авч үзвэл өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад хөнгөн, хүндэвтэр гэмт хэргийн гаралт 8.9-30.4 хувиар буурч, хүнд гэмт хэрэг мөн үеийн түвшинд ба онц хүнд гэмт хэрэг энэ сард бүртгэгдээгүй.
Гэмт хэргийн улмаас байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн өмчид 57.3 сая төгрөгийн хохирол учирсаны 51.7 сая төгрөг буюу 90.2 хувийг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлэн ажиллаа гэж БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЛЭЭ