• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ АЛБАНААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

2016-03-02
НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ АЛБАНААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ АЛБАНААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

 

Цагдаагийн Ерөнхий газрын удирдлагууд “Дэлхийн зөн-монгол” олон улсын байгууллагын суурин төлөөлөгч Венсинт Эдуардс, Зүүн азийн орнуудын захирлуудыг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтанд Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах албаны дарга, туслах комиссар Б.Ганзориг, Цагдаагийн ерөнхий газрын Төлөвлөлт зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга, Цагдаагийн хурандаа Б.Батсуурь, Цагдаагийн ерөнхий газрын Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Г.Бадарч, Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах албаны Бодлого, зохицуулалтын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Г.Эрдэнэбаатар болон тус албаны мэргэжилтнүүд оролцлоо.

Энэ удаагийн уулзалт Монголын Цагдаагийн байгууллагын “Дэлхийн зөн-Монгол” Олон улсын байгууллагатай хамтран хүүхдийн эрх, хамгааллын чиглэлээр хамтран ажиллаж байгаа талаар туршлага солилцох уулзалт зохион болж байгаагаараа онцлогтой юм.
Цагдаагийн байгууллага хуулиар хүлээсэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргээ хэрэгжүүлж ажиллахдаа төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын дэмжлэг туслалцааг авч, хамтран ажиллаж ирсний нэг жишээ нь “Дэлхийн зөн-Монгол” Олон улсын байгууллага.

“Дэлхийн зөн-Монгол” Олон улсын байгууллагатай анх 1998 оноос эхлэн хараа хяналтгүй буюу гудамжны гэх тодотголтой хүүхдүүдийн талаар хамтран ажиллаж эхэлсэн бөгөөд жил ирэх тутам хамтын ажиллагаа өргөжин тэлж, үр дүнтэй, шинэлэг олон талт ажлуудыг хамтран, амжилттай зохион байгуулж иржээ.

Хараа хяналтгүй хүүхдийг нийгэмшүүлэх чиглэлээр 2000 оноос эхлэн хараа хяналтгүй хүүхдийн эрхийг хангах, хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх зорилгоор “Хүүхдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах хөтөлбөр”-ийн багтай хамтран тухайн үеийн Нийслэлийн цагдаагийн газрын харьяа “Хүүхэд хамгаалал, хаяг тогтоох төв”- /одоо “Түр хамгаалах байр” нэртэй/ үйл ажиллагаа явуулж ирсэн.

Гудамж талбай, олон нийтийн газарт эцэг эх, асран хамгаалагчгүй хараа хяналтгүй, тэнэмэл байдлаар дулааны узель, траншей, подвал, цахим тоглоомын газруудаар хоноглон амьдарч байсан давхардсан тоогоор 25.0 мянга гаруй хүүхдийг нийгэмшүүлэх, гэр бүл, эцэг эхэд нь хүлээлгэн өгөх, хүүхдүүдийг асрамж, халамжийн төвүүдэд шилжүүлэх, тэднийг эрүүл, зөв хүмүүжилтэй иргэн болгон төлөвшүүлэх ажлыг тасралтгүй, хамтран зохион байгуулсны үр дүнд хараа хяналтгүй хүүхдийн тоо 90 хүртэл хувиар буурсан байна.

Цагдаагийн алба хаагчдын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг 1998-2012 онуудад “Дэлхийн зөн-Монгол” Олон Улсын байгууллагатай хамтран Сургалтын төвд төлөвлөгөөний дагуу 19 удаа зохион байгуулж, төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн 1500 гаруй алба хаагч хамрагджээ.

 

2008-2012 онуудад 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүргийн 1000 гаруй цагдаагийн алба хаагчдад “Хүүхдийн эрх, хамгаалал”, “Шинэ төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх нь”, “Хүний наймаа”, “Хар тамхи, мансууруулах бодис”, “Кибер гэмт хэрэг”, “Харилцааны сэтгэл зүй, ёс зүй” сэдвээр 12 удаагийн сургалт зохион байгуулсан байна.