• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ТЭРГҮҮН КОМИССАР Р.ЧИНГИС АЛБА ХААГЧДЫНХАА АЖИЛ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА.

2016-01-06
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ТЭРГҮҮН КОМИССАР Р.ЧИНГИС АЛБА ХААГЧДЫНХАА АЖИЛ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА.

ЦЕГ-ын дарга, Тэргүүн комиссар Р.Чингис  Цагдаагийн Ерөнхий газрын харьяа Лицензийн төв, Төв Архивын газар,  Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны харьяа Хамгаалалтын 1,3-р газар, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын харьяа Албадан саатулах төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж, алба хаагчидтай уулзлаа.