• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ДОТООД ХЯНАЛТ-АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

2015-10-26
ДОТООД ХЯНАЛТ-АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Цагдаагийн ерөнхий газрын Дотоод хяналт-аюулгүй байдлын газраас 2015 онд явагдах төлөвлөгөөт шалгалтын хуваарийн дагуу энэ оны эхний 10 сарын байдлаар Хамгаалалтын нэгдүгээр газар, Өмнөговь, Орхон, Булган, Хөвсгөл, Увс, Баянхонгор аймгийн цагдаагийн газруудын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт шалгалтыг зохион байгуулж тухайн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд байгаа ололттой болон дутагдалтай талуудыг Цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлагад танилцуулан улмаар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж буруутай нь тогтоогдсон алба хаагчдад сахилгын шийтгэл ногдуулан, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хугацаатай үүрэг чилэл хүргүүлж биелэлтийг тооцон ажиллаж байна.