• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

2015 ОНЫ 06 ДУГААР САРД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭС УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЖ БАЙГАА ОРЛОГЫН МЭДЭЭ

2015-07-03

Цагдаагийн байгууллагаас 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс 06 дугаар  сарын 30-ны өдөр хүртлэх хугацаанд иргэдэд олгосон жолооны үнэмлэхээс 696,2 сая төгрөгийг улсын төсөвт, 58,7 сая төгрөгийн улсын тэмдэгтийн хураамжийг татварын орлогод оруулжээ. Жолооны монгол үнэмлэх хэвлэлтийн төлбөр 12500 төгрөг, гадаад үнэмлэх хэвлэлтийн төлбөр 37500 төгрөг байна.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү