• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Үнэлгээний хороо байгуулсан тухай тушаал

2015-02-05

Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 122, 2013 оны 309 дүгээр тогтоол, Хууль зүйн сайдын төсвийн багцын хүрээнд 2015 онд бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөг үндэслэн цагдаагийн алба хаагчдад 3,6 тэрбум төгрөгөөр 46 нэр төрлийн дүрэмт хувцасны даавуу, туслах материалыг бэлтгэн нийлүүлэх шалгаруулалтыг ажлыг шууд гэрээгээр зохион байгуулахаар үнэлгээний хороог зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.

үргэлжлэлийг энд дарж үзнэ үү.