• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН 1-Р ХЭЛТСЭЭС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

2015-04-07
СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН 1-Р ХЭЛТСЭЭС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН 1-Р ХЭЛТСЭЭС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

Тус цагдаагийн хэлтсээс дүүргийн 1-8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, эргүүл, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх чиглэлээр “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 1 сарын аян”-ыг дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран 2015 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийг хүртэл хугацаанд зохион байгуулан ажиллаж байна.
Аяны хүрээнд дүүргийн 1-8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг Гэрээт харуул хамгаалалтын албадуудын дунд “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд бидний оролцоо” сэдэвт зөвлөлгөөнийг 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 11:00 цагт хэлтсийн хурлын зааланд зохион явуулан ажиллаа.


Зөвлөлгөөнд дүүргийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн ажлын албаны дарга бөгөөд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн нарын бичгийн дарга Д.Боргио, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын захиргааны үүргийн биелэлт хариуцсан ахлах офицер, цагдаагийн хошууч Д. Гангансүх, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын галт зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх болон химийн хорт бодис хариуцсан офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч С.Лхагвадорж, дүүргийн Замын цагдаагийн тасгийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг зохицуулах, урьдчилан сэргийлэх ахлах цагдаагийн ахмад М.Эрдэнэбилэг, 1-8 дугаар хорооны 20 гэрээт харуул хамгаалалтын албаны захирал, удирдлагууд оролцсон юм.


“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд бидний оролцоо” сэдэвт зөвлөлгөөнийг нээж тус хэлтсийн дэд бөгөөд гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга, дэмжлэг үзүүлэх тасгийн дарга нар үг хэлж, захиргааны үүргийн биелэлт хариуцсан ахлах байцаагч “Байгууллага аж ахуй нэгжид үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, түүний шалтгаан нөхцлийг арилгах “ талаар мэдээлэл хийсэн.
“Cкай энд Хар чоно” гэрээт харуул хамгаалалтын албаны хуулийн зөвлөх Ш.Дуламсүрэн “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд бидний оролцоо” сэдвээр “Детек” гэрээт харуул хамгаалалтын албаны хамгаалагч С.Гүнбаяр “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд хамгаалагч бидний оролцоо” сэдвээр тус тус мэдээлэл хийж, гэрээт харуул хамгаалалтын бүртгэлийн гэрчилгээ, галт зэвсэг, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, автомашины дуут дохио ашиглах чиглэлээр хариуцсан чиглэлийн ахлах байцаагч нар мэдээлэл хийж, зөвлөлгөөнд оролцогч нарын санал хүсэлтийг сонсож хариулт өгсөн.