• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДОТООД ХЯНАЛТ-АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС 2015 ОНД ЯВАГДАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ

2015-02-17
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДОТООД ХЯНАЛТ-АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС 2015 ОНД ЯВАГДАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ