• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 11-11 ТӨВӨӨС ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧ НАРТ ИРСЭН ТАЛАРХЛЫГ УЛАМЖИЛЖ БАЙНА.

2015-01-15
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 11-11 ТӨВӨӨС ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧ НАРТ ИРСЭН ТАЛАРХЛЫГ УЛАМЖИЛЖ БАЙНА.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 11-11 ТӨВӨӨС ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧ НАРТ ИРСЭН ТАЛАРХЛЫГ УЛАМЖИЛЖ БАЙНА.Орхон аймгийн цагдаагийн газрын алба хаагч нарт гэмт хэргийг таслан зогсоож, шуурхай илрүүлэн ажилласанд иргэн Ц.Буяннэмэх, Сэлэнгэ аймгийн Хөтөл тосгоны хэсгийн төлөөлөгч цагдаагийн ахмад Б.Баттулга нь хулгайн гэмт хэргийн үйлдэл дээр нь барьж илрүүлэн иргэний эд зүйлсийг бүрэн бүтэн хүлээлгэн өгсөн явдалд иргэн Ш.Ганзориг, Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтсийн ахлах ахлагч н Оюунболдод хулгайн гэмт хэргийг шуурхай илрүүлсэнд иргэн Ц.Батмөнхөөс талархал ирүүлснийг уламжилж байна.
Иргэдийн талархлыг хүлээж ажилласан алба хаагч нартаа ажлын амжилт хүсье