Монгол цагдаа
102
Тусгаар дугаар
70191000
Цагдаагийн ерөнхий газар
info@police.gov.mn
complaints@police.gov.mn
1971 он
1971 он

Цагдан сэргийлэх байгууллагын 50 жилийн ойг тохиолдуулан МАХН-ын Төв Хороо, БНМАУ-ын Ардын их хурлын төлөөлөл, Сайд нарын зөвлөлөөс цагдан сэргийлэх байгууллагад үүрд хадгалуулах улаан туг, дипломыг МАХН-ын Төв Хорооны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга, Сайд нарын Зөвлөлийн дарга , Ю.Цэдэнбал, БНМАУ-ын НАХЯ-ны сайд, хошууч генерал Б.Дэжид УЦСЕГ-н дарга, хошууч генерал С.Бүдрагчаа нарт гардуулан өгчээ