Монгол цагдаа
102
Тусгаар дугаар
70191000
Цагдаагийн ерөнхий газар
info@police.gov.mn
complaints@police.gov.mn
1966 он
1966 он

Цагдаагийн байгууллагын тугийн түүх

1966 онд Цагдан сэргийлэх байгууллагын 45 жилийн  ойг тохиолдуулан БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын тэргүүлэгчдийн зарлигаар Улсын Цагдан сэргийлэх байгууллагыг "БАЙЛДААНЫ ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОН"-гоор шагнасныг МАХН-ын Төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын тэргүүлэгчдийн дарга Ж..Самбуу гардуулж  Цагдан сэргийлэх байгууллагын улаан туг дээр зүүж өгсөн түүхтэй.