Монгол цагдаа
102
Тусгаар дугаар
70191000
Цагдаагийн ерөнхий газар
info@police.gov.mn
complaints@police.gov.mn
1921 он
1921 он

Хүрээн дэхь Оросын Консулын газрын харуулын цагдаа 1918 он Арван тавны цагдаа. 1910-1911 онд Богд Жавзандамба хутагтын лүндэнгээр Нийслэл Хүрээг 15 хувааж, захын эргүүлийн цагдааг морьтой, дотор эргүүлийн цагдааг явган гэж ангилан тогтоожээ. Энэ цагаас эхлэн “арван тавны цагдаа” хэмээн олноороо нэрлэх болж, хожим “Амгаланг сахиулах цагдаа” гэдэг байв.