Эрэн сурвалжилж байна
гурвантамир
Эцэг/эх/: гурвантамир
Нэр: анхбаяр
Нас: 21
Хүйс: эр
Утга: иргэн Ц.Батсайхан нь БЗД-н 06-45ЗАА улсын джгаартай авто машина алдсан
Биеийн ерөнхий байдал:
Ерөнхий хэлбэр: Шулуун, Биеийн төрх: Туранхай, Нэр: Бусад, өндөр: 170, Жин: 65,
Содон шинж тэмдэг:
баруун гарын шуунд шивээстэй гэх , согог байхгүй хэвийн, байхгүй
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын хуулиас
35 дугаар зүйл.Гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авах
35.1.Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхээр бэлтгэж байгаа болон үйлдсэн тухай мэдээллийг гэмт хэрэг, зөрчлийг хянан шалгах эрх бүхий байгууллага иргэдээс төлбөртэй авч болно.
35.2.Гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай мэдээллийг төлбөртэй авах ажиллагаанд Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйл, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 30.5 дугаар зүйлийг баримтална.
35.3.Гэмт хэрэг, зөрчлийн хэрэг бүртгэл, мөрдөн шалгах эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан мэдээллийн нууцыг чанд хадгалж, шаардлагатай бол мэдээлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг авах үүрэгтэй.
Танд энэ хүний талаар өгөх мэдээлэл байгаа бол доор байрлах МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ УТСАНД холбогдож цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллахыг хүсье.
МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ: 94945413