Эрэн сурвалжилж байна
жамбал
Эцэг/эх/: жамбал
Нэр: энхбаатар
Нас: 42
Хүйс: эр
Утга: Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 4 дүгээр багийн иргэн Б.Баттөр нь 2021 оны 10 дугаар сарын 11-нээс 12-ны шилжих шөнө Хэрлэн сумын 4 дүгээр багийн нутгаас цахилгааны 380 шийд гэрлийн утас хулгайд алдсан гэх
Биеийн ерөнхий байдал:
Ерөнхий хэлбэр: Бөгтөр, Биеийн төрх: Туранхай, Нэр: Гадагшаа майга, өндөр: 160,
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын хуулиас
35 дугаар зүйл.Гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авах
35.1.Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхээр бэлтгэж байгаа болон үйлдсэн тухай мэдээллийг гэмт хэрэг, зөрчлийг хянан шалгах эрх бүхий байгууллага иргэдээс төлбөртэй авч болно.
35.2.Гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай мэдээллийг төлбөртэй авах ажиллагаанд Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйл, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 30.5 дугаар зүйлийг баримтална.
35.3.Гэмт хэрэг, зөрчлийн хэрэг бүртгэл, мөрдөн шалгах эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан мэдээллийн нууцыг чанд хадгалж, шаардлагатай бол мэдээлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг авах үүрэгтэй.
Танд энэ хүний талаар өгөх мэдээлэл байгаа бол доор байрлах МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ УТСАНД холбогдож цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллахыг хүсье.
МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ: