Хүний нөөцийн хэлтсийн бүрэлдэхүүн
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС
         
Д/д Албан тушаал  Цол  Овог нэр  Өрөөний утас
1 Дарга Цагдаагийн хурандаа  Ж.Баясгалан 70191023
2 Ахлах мэргэжилтэн  Цагдаагийн дэд хурандаа  Ч.Ганзориг  70191043
3 Ахлах мэргэжилтэн  Цагдаагийн дэд хурандаа  Н.Мягмарсайхан
4 Ахлах мэргэжилтэн  Цагдаагийн дэд хурандаа  С.Алтансүх 
5 Ахлах мэргэжилтэн  Цагдаагийн дэд хурандаа  Л.Отгонсүрэн
6 Ахлах мэргэжилтэн  Цагдаагийн хошууч Э.Доржпагма
7 Ахлах мэргэжилтэн  Цагдаагийн хошууч Б.Батцэцэг 70191095
8 Ахлах мэргэжилтэн  Цагдаагийн хошууч Ж.Одончимэг
9 Мэргэжилтэн  Цагдаагийн ахмад П.Энхтөгс
10 Хэрэг хөтлөгч Цагдаагийн ахлах ахлагч  Л.Пүрвээ
11 Цагдаагийн ахлах ахлагч  Г.Ганзориг
12 Оператор Цагдаагийн дэд ахлагч  Г.Сумъяа