• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагч цагдаагийн хурандаа С.Баатаржавын товч танилцуулга

Нэг. Анкет

Овог, нэр: Сайннямбуугийн Баатаржав

Мэргэжил: Хуульч, эрх зүйч, төрийн удирдлагын менежер

Боловсрол: Дээд, хууль зүйн ухааны магистр

Хоёр. Боловсрол эзэмшсэн байдал

1985-1990 онд Цагдан сэргийлэхийн дээд сургууль

2002-2004 онд ОХУ-ын Дотоод явдлын яамны Удирдлагын академи,

МҮДС Хууль зүйн ухааны магистр

Гурав. Ажлын туршлага

1990-1995 онд Төв аймгийн цагдан сэргийлэх хэлтэст мөрдөн байцаагч;

1995-1997 онд Мөн аймаг дахь цагдаагийн  хэлтэст эрүүгийн төлөөлөгч;

1997-1998 онд Төв аймгийн Цагдаагийн газарт эрүүгийн ахлах төлөөлөгч;

1998-1999 онд Сэлэнгэ аймгийн Хөтөл тосгон дахь Сум дундын цагдаагийн тасгийн дарга;

1999-2002 онд Дархан-Уул аймгийн Цагдаагийн газрын дэд, Эрүүгийн ажил эрхэлсэн тасгийн дарга;

2002-2004 онд ОХУ-ын Дотоод явдлын яамны Удирдлагын академид сонсогч;

2004 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын Тамгын газрын Хяналт, шалгалтын тусгай тасагт зохион байгуулагч;

2004-2008 онд Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын дарга;

2008-2012 онд Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын дарга;

2012 оны 03-09 дүгээр сард Улсын мөрдөн байцаах газрын дарга;

2012 оны 09 дүгээр сараас Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын дарга;

2013 оны 07 дугаар сараас Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга;

2014 оны 08 дугаар сараас Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга;

2014-2017 онд Хууль сахиулахын Их сургуулийн захиралаар томилогдон тус тус ажилласан.

2017 оны 10 дугаар сараас Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоод цэргийн командлагчаар томилогдон ажиллаж байна.