• Нүүр хуудас
 • Системүүд
 • Харьяа нэгжүүд
 • Холбоо барих
 • Асуулт хариулт
 • Иргэний хяналт
 • Архангай аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 7033012 70332402 26-79-01-222

  Баян-Өлгий аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 7042102 70422365

  Баянхонгор аймгийн цагдаагийн газар

  Хаяг:  
  Утас:  70442400 7044102
  Факс:

   

  Веб:  

  Булган аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 7034102 2679-04-224

  Говь-Алтай аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 7048102 70483560

  Говьсүмбэр аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 7054102

  Дархан-Уул аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 7037102 7037104 70377611 2679-06-224

  Дорноговь аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 70523239

  Дорнод аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 7058102 70584692

  Дундговь аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 7059102 70593902

  Завхан аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 7046102 70462129

  Орхон аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 70357224 2679-21-225

  Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 7032102 50505355

  Өмнөговь аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 7053102 70533221

  Сүхбаатар аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 70518102

  Сэлэнгэ аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 70363672

  Төв аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 7027102

  Увс аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 7045102

  Ховд аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 7043102 70432303

  Хөвсгөл аймгийн цагдаагийн газар

  Хэнтий аймгийн цагдаагийн газар

  Утас: 70562213 7056102