• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2019 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилт
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилт
2018-07-13