Жолооны үнэмлэх
Шүүлт:
-аас
хүртэл
МОНГОЛ
МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОН ОЛОН УЛСЫН ЖОЛООДОХ ЭРХИЙН ҮНЭМЛЭХ ШИНЭЭР АВАХ
Тухайн ангиллын тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт өгч тэнцсэн, 18 нас хүрсэн иргэнд дараах баримт бичгийг үндэслэн олгоно.
2020-03-24
ЖОЛООНЫ
ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХ СУНГАХ, СОЛИУЛАХ БОЛ
Жолооны үнэмлэх сунгах, солиулах бол дараах бичиг баримттай ирнэ. 1. Хугацаа дууссан эсвэл хуучирч муудсан жолооны үнэмлэхтэй ирнэ. 2. Арилжааны банканд 12,500 төгрөг тушаасан баримт
2020-03-24
Жолоодох
Жолоодох эрхийн үнэмлэх үрэгдүүлсэн, нөхөн авах бол
Жолоочийн үнэмлэх үрэгдүүлсэн бол дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. 1. Цагдаагийн байгууллагаас оногдуулсан бэлэн бус торгуульгүй байх, хэрэв торгуультай бол төлсөн байх шаардлагатай. 2. Иргэний үнэмлэх эсхүл иргэний үнэмлэхний лавлагаа.
2020-03-24
ГАДААД
ГАДААД УЛСЫН ЖОЛООЧИЙН ҮНЭМЛЭХ СОЛИХ
Монгол Улсын иргэн болон Монгол Улсад 1 жилээс дээш хугацаагаар оршин суух гадаадын иргэн Замын хөдөлгөөний тухай Венийн конвенцийн гишүүн орноос олгогдсон, уг конвенцид нийцсэн хүчин төгөлдөр жолоодох эрхийн үнэмлэхээ Монгол Улсын үндэсний жолоочийн үнэмлэхээр солиулах тохиолдолд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ.
2020-03-24
ЛАВЛАГАА
ЛАВЛАГАА
Жолоочийн үнэмлэхний зурагтай лавлагаа авахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. 1. Лавлагаа авахыг хүссэн иргэний жолооны үнэмлэх эсвэл бусад бичиг баримттай ирнэ. Жич: Гадаадын аль нэг улсад ажиллаж, сурч, амьдарч байгаа бол тухайн улсад суугаа Монгол Улсын Элчин сайдын яам, консулын газарт хандан лавлагаа авч болно.
2020-03-24
ТЭЭВРИЙН
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОХ ЭРХ, ЗӨРЧЛИЙН ОНОО СЭРГЭЭХ
НЭГ. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчлийн улмаас эрхээ хасуулсан этгээд 6 цагийн сургалтад хамрагдан, шалгалтад тэнцсэн тохиолдолд тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээнэ.
2020-03-24