Төсөв санхүүгийн ил тод байдал
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ЦЕГ-ЫН
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН 2014 ОНЫ 11 САРЫН МЭДЭЭ
Төвлөрсөн төсвийн 2014 оны 11 сарын мэдээ
2014-12-10
Цагдаагийн байгууллагын 2015 оны батлагдсан төсөв
Цагдаагийн байгууллагын 2015 оны батлагдсан төсөв
2014-12-10
АВТОМАШИНЫ
АВТОМАШИНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/959 дугаар захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын хөрөнгөнд бүртгэлтэй дараах автомашинуудыг хаалттай дуудлагын худалдаагаар тухайн тээврийн хэрэгслийг эзэмшиж байсан алба хаагч нарт худалдана.
2014-11-18
САНХҮҮГИЙН
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ ТАЛААР ХИЙСЭН АЖИЛ
Цагдаагийн байгууллагын 2013 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан гаргахтай холбогдуулан харьяа нийт 41 байгууллагаас санхүүгийн тайланг хүлээн авч шалган илэрсэн зөрчил, алдааг залруулан нэгтгүүлсэн.
2014-11-17
Торгуулийн орлогын мэдээ
Торгуулийн орлогын мэдээ
2014-11-04
Жолооны үнэмлэх хэвлэлтийн орлогын мэдээ
Жолооны үнэмлэх хэвлэлтийн орлогын мэдээ
2014-11-04
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН 2014 ОНЫ 10 САРЫН МЭДЭЭ
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН 2014 ОНЫ 10 САРЫН МЭДЭЭ
2014-11-01
Цагдаагийн ерөнхий газрын төсвийн зарлагын 2014 оны хуваарилалт
Цагдаагийн ерөнхий газрын төсвийн зарлагын 2014 оны хуваарилалт
2014-10-16
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 09 дугаар сарын мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 09 дугаар сарын мэдээ
2014-10-10
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
Цагдаагийн байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ
2014-10-01
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 07 дугаар сарын мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 07 дугаар сарын мэдээ
2014-08-11
2015-2017 оны төсвийн төсөөлөл
2015-2017 оны төсвийн төсөөлөл
2014-08-11
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 06 дугаар сарын мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 06 дугаар сарын мэдээ
2014-08-11
Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
2014-06-11
2013 оны аудитын гэрчилгээ
2013 оны аудитын гэрчилгээ
2014-06-11
2013 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэл
2013 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэл
2014-06-11
Төсөв
Төсөв
2014-01-27
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ
2013-11-02