Төсөл
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
Монгол улсын архидан согтуурахтай тэмцэх сангийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу архидан согтуурахын хор уршгийг олон нийтэд хүргэх, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох явдлыг бууруулах зорилгоор нийгмийн шинж чанартай, зорилтот нэвтрүүлэг хийх үйл ажиллагаанд оролцохыг урьж байна
2016-04-01
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журамд шинээр оруулахаар бэлтгэж буй КОД-уудын төсөл
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журамд шинээр оруулахаар бэлтгэж буй КОД-уудын төсөл
2014-10-15