• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Статистик мэдээ
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 2 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 2 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-03-02
Улсын хэмжээнд 2015 оны 1 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны 1 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-02-03
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 11 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 11 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2014-12-03
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 9 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 9 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2014-10-03
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 8 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 8 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2014-09-03
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 7 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 7 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2014-08-03
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 6 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 6 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2014-07-03
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2014-06-04
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 4 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 4 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2014-05-02