• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Статистик мэдээ
Шүүлт:
-аас
хүртэл
“2015 ОНЫ ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТУХАЙ” МЭДЭЭЛЭЛ
Өнгөрсөн онд гарсан гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн талаар Цагдаагийн Ерөнхий Газраас өнөөдөр мэдээлэл хийлээ.
2016-01-12
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2015 ОНД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2015 онд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2016-01-03
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 11 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 11 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-12-03
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 10 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 10 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-11-03
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 9 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 9 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-10-02
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 8 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 8 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-09-04
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 7 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 7 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-08-04
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 6 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 6 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-07-05
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-06-03
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 4 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 4 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-05-04
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 3 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 3 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-04-02
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 2 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны эхний 2 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-03-02
Улсын хэмжээнд 2015 оны 1 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2015 оны 1 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2015-02-03
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 11 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 11 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2014-12-03
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 9 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 9 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2014-10-03
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 8 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 8 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2014-09-03
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 7 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 7 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2014-08-03