• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Статистик мэдээ
Шүүлт:
-аас
хүртэл
УЛСЫН
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 дүгээр сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2019-02-02
УЛСЫН
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 онд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2019-01-08
Улсын
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 11 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 11 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-12-06
Улсын
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-11-06
Улсын
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 9 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 9 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-10-05
Улсын
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 8 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 8 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-09-05
УЛСЫН
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНЫ ЭХНИЙ 7 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 7 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-08-06
МОНГОЛ
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН ТУСГАЙ АНГИЙН 11 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙН 2015-2017 ОНЫ СТАТИСТИК ТОО МЭДЭЭ
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн Тусгай ангийн 11 дүгээр бүлэг Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн 2015-2017 оны  статистик тоо мэдээ, нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийсэн дүнг танилцуулж байна
2018-05-15
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНЫ ЭХНИЙ 5 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-05-06
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНЫ ЭХНИЙ 4 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 4 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-05-04
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНЫ ЭХНИЙ 3 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 3 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-04-02
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНЫ ЭХНИЙ 2 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 2 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-03-05
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны 1 дүгээр сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-01-31
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 онд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-01-09
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 11 ДҮГЭЭР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 11 дүгээр сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2017-12-04
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 10 ДУГААР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 10 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2017-10-31
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 9 ДҮГЭЭР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 9 ДҮГЭЭР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
2017-10-11
ГЭМТ
ГЭМТ ХЭРГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны захиалгаар хэрэгжүүлж буй “Гэмт хэргийн статистикийг бововсронгуй болгох нь” төслийн хүрээнд Монгол Улсын гэмт хэргийн статистикийн тоо мэдээллийн үнэн бодитой байдлыг хэрэглэгчээр үнэлүүлж дүгнүүлэх зорилго бүхий
2017-09-13
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 8 ДУГААР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 7 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2017-08-30
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 7 ДУГААР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 7 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ
2017-08-07