• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Статистик мэдээ
Шүүлт:
-аас
хүртэл
УЛСЫН
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
2019-10-04
УЛСЫН
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 8 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 8 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
2019-09-05
УЛСЫН
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 7 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 7 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
2019-08-05
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2019 оны эхний хагас жилд Монгол Улсын Үндсэн хууль,
2019-07-18
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 6 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 6 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
2019-07-05
УЛСЫН
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 5 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2019-06-05
УЛСЫН
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 4 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2019-05-06
ҮНДЭСНИЙ
ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООТОЙ ХАМТРАН ГҮЙЦЭТГЭСЭН "СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ХЭРЭГЛЭЭ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ" СЭДЭВТ СУДАЛГААНЫ ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.
ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООТОЙ ХАМТРАН ГҮЙЦЭТГЭСЭН "СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ХЭРЭГЛЭЭ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ" СЭДЭВТ СУДАЛГААНЫ ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.
2019-04-30
УЛСЫН
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 3 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2019-04-05
УЛСЫН
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 2 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 2 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2019-03-05
УЛСЫН
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 дүгээр сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2019-02-02
УЛСЫН
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 онд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2019-01-08
Улсын
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 11 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 11 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-12-06
Улсын
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-11-06
Улсын
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 9 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 9 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-10-05
Улсын
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 8 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 8 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-09-05
УЛСЫН
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНЫ ЭХНИЙ 7 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 7 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-08-06
МОНГОЛ
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН ТУСГАЙ АНГИЙН 11 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙН 2015-2017 ОНЫ СТАТИСТИК ТОО МЭДЭЭ
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн Тусгай ангийн 11 дүгээр бүлэг Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн 2015-2017 оны  статистик тоо мэдээ, нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийсэн дүнг танилцуулж байна
2018-05-15
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНЫ ЭХНИЙ 5 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-05-06
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНЫ ЭХНИЙ 4 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 4 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ
2018-05-04