• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Сургалт Дотоод сургалт
Шүүлт:
-аас
хүртэл
"Удирдлагын
"Удирдлагын академи"-тэй хамтран зайн сургалт зохион байгуулж байна
2020 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 1 сарын хугацаанд зайны сургалтыг зохион байгуулж байна.
2020-03-27
2020-2021
2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ
Элсэлтийн шалгалтыг зохион байгуулахад Боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын тухай хууль, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/79,  2019 оны А/218 дугаар тушаал болон энэ журмыг баримтална.
2020-03-02
Цагдаа,
Цагдаа, дотоодын цэргийн Сургалтын нэгдсэн төвөөс эрэлч нохой хөтлөгчдөд зориулсан хоёр сарын сургалт зохион байгууллаа
Цагдаа, дотоодын цэргийн Сургалтын нэгдсэн төвд “Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх
2019-07-25
Офицерын
Офицерын дамжаанд 134 алба хаагч суралцаж төгслөө
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын захиалгаар Дотоод хэргийн Их сургуулийн Ахлагчийн сургуульд нийт 134 алба хаагчийг офицерын дамжаанд суралцуулж 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний амжилттай төгсгөв.
2019-06-05
Олон
Олон нийтийн цагдаа бэлтгэх сургалт эхэллээ
Тиймээс тэдэнд олон нийтийн цагдаагийн үйл ажиллагаа, эрх, үүрэг, харилцаа, ёс зүй, аюулгүй байдал, Зөрчлийн тухай хууль, харьяалан шийдвэрлэх
2018-11-01
Албаны
Албаны нохойн сургалтын хэлтсээс сургалт зохион байгууллаа
Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвийн Албаны нохойн сургалтын хэлтсээс гэмт хэрэг болон хар тамхи сэтгэцэд нөлөөт бодис илрүүлэх
2018-10-23
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВД БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС “КИБЕР ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВД БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС “КИБЕР ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
2018-06-25
ЗАМЫН
ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.
ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА
2018-06-23
Цагдаагийн
Цагдаагийн байгууллагын эрүүгийн мөрдөгч, мөрдөгч нар давтан, мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдлаа.
Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвд алба, нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын 93 мөрдөгч, эрүүгийн мөрдөгч нар мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүллээ.
2018-04-18
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБА ХААГЧДААС 2013-2015 ОНД ХУУЛЬ ЗҮЙН МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛСАН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН СЭДЭВ, ЧИГЛЭЛ
Цагдаагийн байгууллагаас жил бүр Хууль сахиулахын Их сургуульд 25-30 хүртэл алба хаагчдыг захиалгаар Гэмт явдал судлал-эрх зүйн чиглэлээр магистрын сургалтад хамруулдаг. Тус сургуульд 2013, 2014, 2015 онуудад Цагдаагийн эрх зүй, Тагнах үйл ажиллагаа, Эрүүгийн эрх зүй, криминологи, Мөрдөх ажиллагааны онол, тактикийн чиглэлээр 95 алба хаагч магистрын зэрэг хамгаалсан байна.
2015-11-19
2015-01-13